top of page
เข้าถึง
เดิน 5 นาทีจากสถานี JR มิชิมะ

เดิน 5 นาทีจากทางออกทิศใต้ของสถานี Mishima ของสถานี Tokaido Shinkansen

15 นาทีโดยรถยนต์จาก Tomei Numazu IC

เป็นทำเลที่สะดวกมากด้วยร้านสะดวกซื้อและร้านอาหารในบริเวณใกล้เคียง

MAP.png
駐車場ご利用希望の方は以下よりお願いします。
bottom of page